Späť do obchodu

Registrácia

Kontakty

MY77 SHOPDS  |  ZOC MAX

Galantská cesta 5692/20  1.poschodie tel.: +421 950 543 994
929 01 Dunajská Streda email: info@my77shopds.sk

Fakturačné údaje | Sídlo firmy                  

BEST4 s.r.o. IČO: 50220560
Nemešsegská 6331/5 IČ DPH: SK2120218254
929 01 Dunajská Streda DIČ: 2120218254

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. SRO, vl. č [37313/T] 

 

Späť do obchodu